THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5673161
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4632701
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3149535
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126737
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3119084
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644293
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612334
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367864